صندوق توسعه علوم و فناوری‌های نوین لیدکو

تنها راه رشد و توسعه اقتصادی کشور خصوصی‌سازی واقعی و دخیل کردن بخش خصوصی در اقتصاد و سیاست‌گذاری اقتصادی است. در این مسیر بخش خصوصی می‌تواند از تمامی امکانات در جهت توسعه استفاده نماید، طوری‌که دانش، فناوری و تجاری‌سازی در بخش خصوصی سریع‌تر منجر به تولید ثروت می‌شود. دولت می‌تواند با ایجاد بسترهای مناسب برای بخش خصوصی این امکان را فراهم نماید که از پژوهش‌ها، دانش و توان علمی کشور در مسیر شکوفایی و بهره‌وری استفاده گردد. ارتباط علم، دانش و پژوهش با جامعه و صنعت و تولید می‌تواند گامی مهم در جهت شکوفایی اقتصاد کشور باشد، آماده سازی مسیر همکاری پژوهشگران و ایده‌پردازان با بخش خصوصی و تجاری کشور خواهد توانست بسیاری از پژوهش‌ها و ایده‌ها را با کمک بنیه مالی و اجرایی بخش خصوصی به نتیجه برساند. صندوق پژوهش و فناوری توسعه علوم و فناوری های نوین لیدکو جزو اولین صندوق های پژوهشی خصوصی کشور است که هیچ بخش دولتی، سهامدار یا عضو آن نمی‌باشد. این صندوق به منظور سرمایه‌گذاری و مشارکت در ایجاد شرکت‌های دانش بنیان و فناور و تجاری کردن ایده‌ها ، خدمات مالی و مشاوره‌ای ارائه می‌دهد. تسهیلات مالی و ضمانت‌نامه‌ای، جذب و هدایت منابع مالی، توسعه، راهبری و توانمندسازی شرکت‌های پژوهشی و فناوری، اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی مستند بر ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه کشور (مکرر در ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی) جزو برنامه‌های این صندوق است . صندوق پژوهش و فناوری توسعه علوم و فناوری های نوین لیدکو بر اساس مجوز کارگروه مربوطه، در سال 1397 و با شماره 530171 در اداره ثبت شرکت‌های تهران ثبت و تاسیس گردید.